PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU: INTERAKTIVNA I STRUČNA RADIONICA „Procjena i unapređenje sistema FUK-a i Godišnji izvještaj GI-FUK“ SARAJEVO HOTEL HOLLYWOOD 19.02.2019.

Informacije o kursu

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru “Procjena i unapređenje sistema FUK-a i Godišnji izvještaj GI-FUK“, koji će se održati u Sarajevu dana 19.02.2019. godine u Hotel Hollywood na Ilidži. 

Posebno nam je zadovoljstvo najaviti učešće gospođe Fatime Obhođaš, pomoćnice ministrice u Federalnom ministarstvu finansija, na stručnoj Radionici u Sarajevu.

PRIJAVE NA SEMINAR POSLATI DO 16.02.2019.

E-5517-1 Radionica-Sarajevo-FUK 19.02.2019

E5517-1 PRIJAVNICA Seminara FUK – Sarajevo 19.02.2019

SEMINAR JE NAMJENJEN:

Imenovanim koordinatorima za FUK, rukovoditeljima i članovima radnih grupa, rukovoditeljima OJ i drugim zainteresiranim korisnicima javnih sredstava, javnim preduzećima i pravnim licima u većinskom državnom vlasništvu. 

CILJEVI SEMINARA:

  • Unaprijeđenje znanja rukovoditelja, koordinatora za FUK i drugih zainteresiranih učesnika na koje se odnose zahtjevi FUK-a sa održavanjem i unapređenjem sistema .
  • Upoznavanje sa načinom popunjavanja propisanih obrazaca za izvještaj. 

PROGRAM SEMINARA:

  • Analiza primjene postojećeg sistema financijskog upravljanja i kontrole;
  • Izrada i realizacija Plana otklanjanja nepravilnosti;
  • Uloga i značaj Izjave o (fiskalnoj) odgovornosti;
  • Primjena procesne organizacije i unapređenje upravljanja procesima
  • Pregled i revizija registra rizika;
  • Izrada Plana odgovora na rizike
  • Priprema i provođenje samoprocjene
  • Izrada Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju FUK-a.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU: 150,00 KM u cijenu nije uključen PDV.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi, osvježenje u pauzama, ručak,

nastavnu dokumentaciju, i Uvjerenje o Usavršavanju – Certifikat.

Iznos kotizacije uplaćuje se na osnovu predračuna prema dostavljenoj prijavnici za seminar.

Banka:                            SBERBANK BH d.d.

Račun broj:                   140 101 001 411 7413

ID broj:                                   4201044570009

PDV broj:                                 201044570009

Rješenje broj:                   065-Reg-17-001737 

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE:

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo, Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 762 545; Fax: +387 33 762 546;

Mob: + 387 61 491 413;

e-mail: info@interquality.ba

www.interquality.ba