E-5673 ”OBAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE KROZ PROCESE”, Baška Voda 06. – 08. 12. 2023., GRAND HOTEL ”SLAVIA”.

Informacije o kursu

E-5673 Prospekt IR-PROCESI Baska Voda 06.-08.12.2023.

E-5673 Prijavnica IR-PROCESI Baska Voda 06.-08.12.2023.

E-5673 ”OBAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE KROZ PROCESE”, koji će se održati u terminu od 06. – 08. 12. 2023. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL ”SLAVIA”.