E-5672 ”POSLOVNA IZVRSNOST KROZ RAZVOJ KOMPETENCIJA U KADROVSKIM I PERSONALNIM POSLOVIMA PUT U EU” Baška Voda, 06.-08.12.2023.

Informacije o kursu

 

E-5672 BV Prospekt Poslovna izvrsnost kompetencije-kadrovski-personalni 06.-08.12.2023

E-5672 BV Prijavnica Poslovna izvrsnost kompetencije-kadrovski-personalni 06.-08.12.2023

 

Stručni Seminar E-5672 POSLOVNA IZVRSNOST KROZ RAZVOJ KOMPETENCIJA  U KADROVSKIM I PERSONALNIM POSLOVIMA PUT U EU, koji će se održati u terminu od 06. – 08. 12. 2023. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.