E-5670-2 ”Praktična primjena novog Uputstva o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH – sa posebnim osvrtom na elektronsko uredsko poslovanje”, Zlatibor 22.-24.11.2023. Hotel “OLIMP”.

Informacije o kursu

 

E-5670-2 Prospekt Uputstvo uredsko i elektronsko poslovanje Zlatibor 22.-24.11.2023

E-5670-2 Prijavnica Uputstvo uredsko i elektronsko poslovanje Zlatibor 22.-24.11.2023

 

E-5670-2 Praktična primjena novog Uputstva o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH – sa posebnim osvrtom na elektronsko uredsko poslovanje, koji će se održati u terminu od 22. – 24. 11. 2023. na Zlatiboru, Hotel ”OLIMP”.