BEOGRAD, 24.- 26.10.2018- “KAKO POSTIĆI USPJEŠNOST U RADU”

Informacije o kursu

Dinamično poslovno okruženje od nas stalno zahtjeva sve više: vještine vođenja sebe i drugih, dobro upravljanje vremenom, postizanje visokih rezultata, očekuje se da dobro funkcioniramo u stresnim situacijama, budemo odgovorni, uspješni pojedinačno i fleksibilni u timu.Svakodnevno sami sebi postavljamo još više ciljeve, želimo biti još bolji i uspješniji.

Efikasna komunikacija je ključ uspjeha! Olakšava vam njegovanje dobrih poslovnih odnosa i razumijevanje kolegica i kolega, unapređuje vještine vođenja i upravljanja, donosi bolje poslovne rezultate. Danas za svaku djelatnost i gotovo svako radno mjesto postoji kodeks ponašanja koji je jedinstven i koji se očekuje od zaposlenika na određenom radnom mjestu.

Program seminara:

  • Razvijanje kulture rada – primjena poslovnog bontona;
  • Osnove timskog rada u praksi;
  • Učinkovite tehnike poslovne komunikacije;
  • Koncept asertivnosti – zauzmite se za sebe;
  • Strategije uspješnog javnog nastupa;
  • Savladavanje stresa na radnom mjestu;
  • Mjere, tehnike i alati zaštite zdravlje na radnom mjestu;
  • Radionica: “Kako postići poslovnu izvrsnost”

Dnevni raspored rada:

24.10.2018. Srijeda              10:00 – 16:00

25.10.2018. Četvrtak            09:00 – 16:00

26.10.2018. Petak                09:00 – 11:00

 

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Predavači: 

Zineta Ćemerlić, prof.- Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

Maja Vlaho, PR Manager

VAŠ INTERQUALITY TIM!

Više informacija na linku ispod, prospekt seminara sa prijavnim obrascima.

E-5500 Beograd 24.-26.10.2018 (Read-Only)

E-5500 Prijavnica Beograd 24.-26.10.2018