ADMINISTRATIVNO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE- osnova sređenosti registraturne i arhivske građe

Informacije o kursu

STRUČNI SEMINAR

namijenjen za zaposlene u organima uprave, službama za upravu, tjelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima.

Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja.

Najvrijedniji i najvažniji dokumenti koji nastaju u svakodnevnom poslovanju organa uprave, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, javnim preduzećima, svim pravnim subjektima i NGO, jednog dana postat će arhivskom građom.

Osim praktičnih razloga i interesa svakog stvaratelja, ovo je dodatni razlog da se briga o dokumentima započne od samog trenutka njihovog nastanka, kako bi se garantovalo da će nakon preuzimanja od strane državnog arhiva biti istinska, cjelovita „memorija naroda“ – arhivski izvori, kao najpouzdanija evidencija o prošlosti i o ljudskom stvaranju.

 

Ciljevi Seminara:

  • Upoznati učesnike s novim trendovima u kancelarijskom poslovanju;
  • Unaprijeđenje znanja učesnika koji se bave stvaranjem, upravljanjem, čuvanjem i brigom za arhivsku registraturnu građu.
  • Upoznavanje sa Modelom kontinuiteta arhivske građe.

Predavači:

Edin Ljuhar, dipl.oec. Menadžer i auditor kvaliteta/
Zineta Ćemerlić, prof. Menadžer i auditor kvaliteta/okoliša/sigurnosti

Program seminara:

  • Novi trendovi u administrativnom i kancelarijskom poslovanju – poboljšanja;
  • Zaštita registraturne i arhivske građe kod stvaratelja;
  • Opšti principi odabiranja arhivske građe i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Vrste registraturnih dokumenata;
  • Model kontinuiteta arhivske građe;
  • Organizacione i tehničke mjere zaštite registraturne i arhivske građe.;
  • Primjena informacionih tehnologija u praksi.
Dnevni raspored rada:
04.04.2018.    10:00 – 16:00
05.04.2018.    09:00 – 16:00
06.04.2018.    09:00 – 11:00

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

Na našim seminarima i treninzima, u ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje moći ćete istražiti vlastite potencijale i proširiti granice vlastitih sposobnosti i kreativnosti.

Koristimo se različitim kreativnim metodama koje obuhvataju vizualno, auditivno i iskustveno učenje, uz teoretsku podlogu, jer znamo da za usvajanje novih znanja i vještina nije dovoljno samo slušanje predavanja, već je važno istraživanje i uvježbavanje.

Važan nam je individualni pristup svakom polazniku, kako bi svako za sebe dobio maksimalna znanja i iskustva.

Prijave poslati do 19.03.2018. Prospekt seminara i Obrazac prijave na linku ispod.

Administrativno-kancelarijsko poslovanje- osnova srešenosti registraturne i arhivske građe, Opatija 04.-06.04.2018