OPATIJA, 11. – 13. 03. 2021. STRUČNI SEMINAR: „PROFESIONALNI RAZVOJ I INTEGRITET KLJUČ LIČNE I ORGANIZACIJSKE USPJEŠNOSTI“

Informacije o kursu

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako odgovornije obavljati aktivnosti u poslovnim procesima! 

PROFESIONALNI RAZVOJ I INTEGRITET

Ključ lične i organizacijske uspješnosti

OPATIJA, 11. – 13. 03. 2021.

 LIBURNIA RIVIERA HOTEL “PALACE BELLEVUE“

 Rok za prijavu: 03. 03. 2021. do 12,00 sati

 Minimalni broj od 7 učesnika za održavanje seminara.

E-5593 Prospekt Opatija 11.-13.03.2021. Rev1

E-5593 PRIJAVNICA Opatija 11.-13.03.2021

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • svim zaposlenima u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucija, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima,

 • svima koji se bave poslovima kancelarijskog/uredskog i arhivskog poslovanja.

 • za sve zaposlene koji žele da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i unapređenje kvalitete rada. 

SVRHA SEMINARA:

Seminar je nastao je iz potrebe da se doprinese unapređenju profesionalnog razvoja, kontinuiranog procesa usavršavanja zaposlenika i zaštite integriteta zaposlenih s ciljem  postizanja uspješnosti svih zaposlenika, a samim tim i uspješnosti organizacije.

Znanje, kao potencijal ljudskog kapitala, postaje novi ključni element poslovanja i napretka organizacije. Iz tog razloga organizacije moraju biti svjesne važnosti ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje kvalitetnih kadrova, sistem ocjenjivanja osoblja kao i njihovih rezultata rada te nagrađivanje kvalitetnih kadrova.

Savremeni trendovi na području suzbijanja korupcije okreću se ka prevenciji, fokus sistemske prevencije leži u uvođenju integriteta pojedinca i sistema organizacije.

Integritet pojedinca: djelovanje u skladu s moralnim načelima, normama i zakonom.

Integritet sistema: način rada organizacije koji odražava poštovanje zakona i profesionalan, odgovoran, nepristrasan, transparentan i kvalitetan rad svih službenika/zaposlenika.

Ključ uspješne poslovne komunikacije vodi do ekonomičnosti u izvršavanju posla, povećava timsku povezanost te međusobnu saradnju.

Edukacija zaposlenika predstavlja savremeni način usvršavanja rada svake organizacije.

CILJ SEMINARA:

 • Unaprijeđenje rada, radnih vještina, svjesnost o važnosti zaštite integriteta,
 • Unaprijeđenje komunikacijskih vještina koje su od iznimne važnosti u uspješnom poslovanju.

PROGRAM SEMINARA:

I. Unapređenje poslovanja:

 • Novi trendovi savremenog poslovanja;

 • Podrška menadžmentu i organizacija rada;

 • Stvaranje uspješne organizacijske kulture; 

II. Zaštita integriteta:

 • Etički kodeksi i kodeksi ponašanja u BiH,

 • Jačanje stubova integriteta kroz partnerstvo i saradnju;

 • Konvencija UN-a protiv korupcije UNCAC; 

III. Unapređenje rada i radnih vještina:

 • Umijeće, tehnike i metode poslovne komunikacije;

 • Organizacijsko ponašanje:

 • Motivacija i samomotivacija;

 • Prevencija i upravljanje međuljudskim odnosima;

 • Efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu.

PREDAVAČ:

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 10.03.2021. srijeda

 • 11.03.2021. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 12.03.2021.petak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 13.03.2021. subota radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U LIBURNIA RIVIERA HOTEL “PALACE BELLEVUE“:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 80,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 60,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,86 EUR.

 • Mogućnost korištenja parkinga koji se naplaćuje – prema raspoloživosti na na licu mjesta.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

Troškovi smještaja se uplaćuju unaprijed na osnovu Predračuna od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela.

LIBURNIA RIVIERA HOTEL “PALACE BELLEVUE”:

Ul. Maršala Tita BR. 144/148.,  51410 Opatija

Tel:+385 51 710 444/ 441;

e-mail: reservations@liburnia.hr 

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

450 KM – 230 EUR.

NAPOMENA:

INTERQUALITY uz Račun refundira troškove PCR testa za učesnike sa BH pasošima, na seminaru.

Detaljne informacije oko puta dobiti ćete nakon vaše prijave.

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 03.03.2021. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!