DUBROVNIK, 02.-04.08.2018, “KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE– SAVREMENE VJEŠTINE”

45

0

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje podrazumijeva, u prvom redu, rad koji se obavlja u organima i organizacijama sa ciljem da se registruje i prati tok radnog procesa te obezbjeđuje obavljanje osnovnih funkcija organa, odnosno, organizacija. Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja. Uloga informacionog sistema je da […]
Vidi više
Clipboard01
NEUM, 25.-27.07.2018.-“KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE– SAVREMENE VJEŠTINE”

36

0

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje podrazumijeva, u prvom redu, rad koji se obavlja u organima i organizacijama sa ciljem da se registruje i prati tok radnog procesa te obezbjeđuje obavljanje osnovnih funkcija organa, odnosno, organizacija. Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja. Uloga informacionog sistema je da […]
Vidi više
Untitled
ISO 14001:2015 NOVA REVIZIJA STANDARDA

589

0

NOVA REVIZIJA ISO 14001:2015   15.09.2015. je objavljena revizija međunarodnog standarda za Sistem upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015. ISO 14001:2015 predstavlja treću reviziju standarda ISO 14001 i prvu cjelovitu reviziju standarda nakon prvog izdanja. Revizija standarda je usmjerena na razvoj održivog poslovanja uvođenjem koncepta „životnog ciklusa proizvoda i usluga“, povećanjem očekivanja zainteresiranih strana i drugim zahtjevima. Glavna novina koju […]
Vidi više
iso 14001

Showing 1-3 of total 3 courses