ZLATIBOR 16.-18.03.2022. STRUČNI SEMINAR: „JAČANJE ODGOVORNOSTI RUKOVODSTVA I ZAPOSLENIKA u realizaciji poslovnih ciljeva kroz unapređenje kompetencija s posebnim osvrtom na zaštitu ličnih i tajnih podataka”“

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na Seminaru koji će vam omogućiti da dobijete odgovore i smjernice kako odgovornije obavljati aktivnosti u poslovnim procesima!

STRUČNI SEMINAR:

Jačanje odgovornosti rukovodstva i zaposlenika u realizaciji poslovnih ciljeva kroz unapređenje kompetencija s posebnim osvrtom na zaštitu ličnih i tajnih podataka

 

 ZLATIBOR, 16. – 18. 03. 2022.

HOTEL „OLIMP“

Rok za prijavu: 04. 03. 2021. do 12,00 sati 

Minimalni broj od 7 učesnika za održavanje seminara. 

E-5620 PROSPEKT ZLATIBOR Odgovornost 16-18.03.2022

E-5620 Prijavnica Zlatibor Odgovornost 16.-18.03.2022.

 

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • rukovodstvu i zaposlenima svih nivoa u organima uprave, službama za upravu, tijelima zakonodavnih i izvršnih organa, institucijama, sigurnosnim agencijama, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima,

 • Seminar je namijenjen svima koji žele da unaprijede svoje poslovne kompetencije sa ciljem jačanja odgovornosti rukovodstva i zaposlenika, međusobne saradnje, u svrhu ostvarenja postavljenih poslovnih ciljeva, s posebnim osvrtom u uvjetima pandemije.

   

CILJEVI I SVRHA SEMINARA:

 • Odgovornost rukovodstva i zaposlenika podrazumijeva odgovornost za sve aspekte upravljanja i donošenja odluka, od planiranja, realizacije, do izvještavanja, te od delegiranja do kontrole, izvršavanja a obuhvata obavezu rukovodilaca i zaposlenika da kroz sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) osiguraju usklađenost poslovanja sa zakonima, ostalim propisima i internim procedurama, te usmjerenost poslovanja na rezultate, poštujući principe transparentnosti u radu javne uprave.

  Zakonom se uređuje upravljačka odgovornost rukovodilaca i odgovornost zaposlenika unutar institucija i omogućava rukovodiocu institucije da prenese ovlaštenja i nadležnosti na druge osobe, ali, bez obzira na delegiranje, rukovodilac institucije snosi krajnju odgovornost za zakonitost poslovanja i ostvarenje ciljeva institucije. Istovremeno, rukovodioci na nižim nivoima upravljanja odgovorni su rukovodiocu institucije za svoj rad i upravljanje, uključujući upravljanje resursima koji su im povjereni.

  Seminar Vam omogućava da svoju ulogu u poslovnoj atmosferi vidite na drugačiji način i da dobijete više samopouzdanja, kao i da se I dalje profesionalno razvijate. Kroz razvoj ličnih i poslovnih kompetencija  savladat ćete znanja o planiranju, upravljanju i strategijama za uspješnije obavljanje svakodnevnog posla.

  Unapređenje poslovnih kompetencija i jačanje svjesnosti o odgovornosti u poslovanju rukovodstva i svih zaposlenika.

PROGRAM SEMINARA:

 • Izazovi radnog okruženja u uvjetima pandemije;

 • Zahtjevi poslovanja, radni zadaci i prilagođavanje promjenama;

 • Unapređenje poslovne kulture i rada sa saradnicima na svim nivoima;

 • Razvoj kompetencija u oblastima:

– Planiranje i organizacija rada;

– Sigurnost i zaštita ličnih i tajnih podataka;

– Delegiranje i prenos ovlaštenja

– Osnove Fuk-a;

– Poslovna komunikacija;

– Timski i individualni rad, motivacija i samomotivacija;

– Upravljanje vremenom, konfliktima i stresom;

– Krizno komuniciranje;

 • Strategije za uspješno snalaženje u uvjetima pandemije.

PREDAVAČ:

Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ menadžer/auditor kvaliteta/CIS Information Security Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 15.03.2022. utorak

 • 16.03.2021. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 17.03.2021.četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 18.03.2021. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U HOTELU „OLIMP“:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 48,00 EUR,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 38,00 EUR,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,15 EUR.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

 • Troškovi smještaja se uplaćuju na osnovu Predračuna/Računa od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela “OLIMP”. 

HOTEL OLIMP ZLATIBOR

Ul. Miladina Pećinara br.1

31315 Zlatibor

Tel: +381 31 842 555
Fax: +381 31 841 953
Email: hotelolimp@mts.rs 

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje na osnovu Predračuna/računa prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 04.03.2021. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba

Fax: +387 33 762 546.

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

 

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!