NEUM, 09. – 11. 03. 2022. STRUČNI SEMINAR: „EUROPSKI MODEL UREDSKOG POSLOVANJA: Poslovno dopisivanje, komunikacija i korespondencija“

U aktualnoj situaciji se pridržavamo odluka nadležnih institucija i dajemo svoj doprinos u usporavanju infekcije koronavirusom. Za učesnike seminara biti će osigurane sve potrebne propisane mjere za sigurnu organizaciju seminara (zaštitne maske za sve učesnike i predavače, propisani raspored sjedenja, restoranske usluge, smještajni kapaciteti i ostale hotelske usluge).

Poštovane/i,

Pozivamo vas da se prijavite i sudjelujete na stručnom Seminaru koji će vam omogućiti da unaprijedite postojeći okvir uredskog/kancelarijskog poslovanja (poslovno dopisivanje, poslovna komunikacija i korespondencija) sukladno europskim praksama!

STRUČNI SEMINAR:

EUROPSKI MODEL UREDSKOG POSLOVANJA:

Poslovno dopisivanje, komunikacija i korespondencija”

MEUM, 09. – 11. 03. 2022.

 „HOTEL VAPORE“

 Rok za prijavu: 24. 02. 2022. do 12,00 sati

E-5619 Prospekt Neum EU Model uredskog poslovanja 09.-11.03.2022.

E-5619 Prijavnica Neum EU model 09.-11.03.2022.

 SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Rukovodiocima na svim nivoima, zaposlenicima svih profila, administrativnim djelatnicima, policijskim službenicima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, finansije, pravo, javne nabavke, šalterskim službenicima,  direktorima, menadžerima, HR menadžerima, svima koji žele da unaprijede svoje kompetencije.

 

SVRHA SEMINARA:

Seminar je nastao iz potrebe da se doprinese unapređenju uredskog poslovanja, uspostavljanju skladnih poslovnih odnosa, lakšem i efikasnijem obavljanju poslova sa strankama/klijentima/saradnicima. Uspjeh organizacije u velikoj mjeri počiva na stepenu izgrađenosti odnosa sa strankama, klijentima, saradnicima i svim poslovnim partnerima.

Poslovna komunikacija i krespondencija je veoma važna poslovna funkcija, od koje zavisi uspješan rad javnih organa, ustanova, organizacija i NVO. Koliko institucije/organizacije u Bosni i Her­cegovini vode brigu o pravilima, standardi­ma ponašanja, etici i uljuđenoj komunikaciji unutar i van organizacije?

U digitalnom dobu u kojem su dokumenti i razni podaci dostupni velikom broju korisnika koji imaju mogućnost s jednostavnim akcijama podijeliti iste, prema svojim kolegama i drugim zainteresiranim stranama,  vrlo lako može doći do nezakonitog dijeljenja podataka, kršenja autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Stoga, upravljanje dokumentacijom jedna je od vitalnih uredskih funkcija koja je prisutna u svakoj instituciji, ustanovi, preduzeću i organizaciji.

CILJEVI SEMINARA:

 • Unapređenje postojećeg okvira uredskog poslovanja (poslovno dopisivanje, zatim, poslovna komunikacija i korespondencija) sukladno europskim praksama.

 • Razvoj svijesti o sigurnosti informacija.

 • Usklađivanje standarda u praksi.

 • Ponašanje zaposlenika na radnom mjestu.

PROGRAM SEMINARA:

 • Europski model poslovne komunikacije;

 • Osnovne funkcije komunikacije;

 • Poslovno dopisivanje i korespondencija;

 • Menadžment uredskog poslovanja;

 • Pisana poslovna komunikacija, stil službene komunikacije;

 • Zaštita uredskih dokumenata: klasifikacija, organizacija i uspostavljanje mjera sigurnosti zaštite;

 • Savremene poslovne vještine u uredskom poslovanju.

 • Alati i tehnike za osiguranje povratnih informacija.

PREDAVAČ:

Maja Vlaho, dipl. novinar, PR Manager

DNEVNI RASPORED RADA:

Dolazak: 08.03.2022. utorak

 • 09.-03.2022. srijeda radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 10.-03.2022. četvrtak radni dio od 10,00 – 16,00 sati

 • 11.-03.2022. petak radni dio od 09,00 – 11,00 sati

TROŠKOVI SMJEŠTAJA U „HOTEL VAPORE“ NEUM:

 • Cijena u jednokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 100,00 KM,

 • Cijena u dvokrevetnoj sobi po osobi/danu iznosi: 75,00 KM,

 • Boravišna taksa sa osiguranjem po osobi/danu iznosi : 1,20 KM.

 • Mogućnost korištenja besplatnog parkinga iznad „HOTELA VAPORE“.

 • Rezervacije smještaja osigurava Organizator na temelju Vaše prijave.

Troškovi smještaja se uplaćuju na osnovu Predračuna/Računa od INTERQUALITY d.o.o. prema dostavljenoj Prijavnici za učešće ili izravno na Recepciji Hotela.

HOTEL “VAPORE” NEUM

Ul. Franje Tuđmana br.12., 88390 Neum, BiH
Tel: +387 36 885 500; Mob: +387 63 838 000

info@hotel-vapore.com

 

KOTIZACIJA ZA STRUČNI SEMINAR:

350 KM – 175 EUR.

NAPOMENA:

Za tri ili više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu Predračuna/Računa prema dostavljenoj Prijavnici za učešće.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite najkasnije 24.02.2022. godine do 12,00 sati, na:

E-mail: info@interquality.ba 

Fax: +387 33 762 546.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ BiH:    

SBERBANK BH d.d.

Račun broj: 140 101 001 411 7413

INSTRUKCIJE ZA INOZEMNE UPLATE:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22

UNAPRIJEDITE VAŠ POSLOVNI SISTEM!

UČITE I RADITE S NAMA!