STRUČNI SEMINAR E-5677 ”METODE I KRITERIJI OCJENE POSLOVNE ZRELOSTI ORGANIZACIJE, KROZ SAMOPROCJENU, PRIMJENOM FUK-a & ISO 9004:2018 & CAF EUROPSKI MODEL”, koji će se održati u terminu od 21. – 23. 2. 2024. na Zlatiboru, Hotel ”OLIMP”;

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo

Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

&

OSKAR QUALITY

Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o.

organizuju

STRUČNI SEMINAR E-5677

”METODE I KRITERIJI OCJENE POSLOVNE ZRELOSTI ORGANIZACIJE, KROZ SAMOPROCJENU, PRIMJENOM FUK-a & ISO 9004:2018 & CAF EUROPSKI MODEL”, koji će se održati u terminu od 21. – 23. 2. 2024. na Zlatiboru, Hotel ”OLIMP”.

Stručni seminar je namjenjen svim organizacijama bez obzira na djelatnost, svim rukovodiocima na svim nivoima, direktorima, internim revizorima, koordinatorima za FUK, menadžerima kvaliteta, članovima timova za FUK/SUK, internim auditorima, svim zaposlenima koji učestvuju u poslovnim procesima i svima koji žele da unaprijede vlastite kompetencije.

E-5677 Zlatibor 21.-23.2.2024. Metode-kriteriji-ocjene-zrelosti-kroz samoprocjenu

PRIJAVNICA E-5677 Zlatibor 21.-23.2.2024

STRUČNI SEMINAR E-5678 ”POSLOVNI PROCESI FUK-a, INTERNE REVIZIJE, METODOLOGIJA RADA, IT PODRŠKA PIFC APLIKACIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA, UNAPREĐENJA”

E-5678 Baska Voda 6.-8.3.2024. Procesi FUK-IR-IT PIFC-Rizici-Unapredjenja

PRIJAVNICA E-5678 Baska Voda 6.-8.3.2024

 

Stručni seminar E-5678 ”POSLOVNI PROCESI FUK-a, INTERNE REVIZIJE, METODOLOGIJA RADA, IT PODRŠKA PIFC APLIKACIJA, UPRAVLJANJE RIZICIMA, UNAPREĐENJA”, koji će se održati u terminu od 6. – 8. 3. 2024. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.

Stručni Seminar E-5676 ”JAČANJE RADNIH POTENCIJALA, MOTIVACIJE I PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA – POSTIZANJE IZVRSNOSTI”

E-5676 Zlatibor 21.-23.2.2024. Jacanje radnih potencijala_motivacije_kompetencija

PRIJAVNICA E-5676 Zlatibor 21.-23.2.2024

 

Stručni Seminar E-5676 ”JAČANJE RADNIH POTENCIJALA, MOTIVACIJE I PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA – POSTIZANJE IZVRSNOSTI”, koji će se održati u terminu od 21. – 23. 2. 2024. na Zlatiboru,  Hotel “OLIMP”.