E-5673 ”OBAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE KROZ PROCESE”, Baška Voda 06. – 08. 12. 2023., GRAND HOTEL ”SLAVIA”.

59

0

E-5673 Prospekt IR-PROCESI Baska Voda 06.-08.12.2023. E-5673 Prijavnica IR-PROCESI Baska Voda 06.-08.12.2023. E-5673 ”OBAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE KROZ PROCESE”, koji će se održati u terminu od 06. – 08. 12. 2023. u Baškoj Vodi, GRAND HOTEL ”SLAVIA”.
Vidi više
E-5671 ”KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OSNOVA SREĐENOSTI REGISTRATURNE I ARHIVSKE GRAĐE, E-PISARNICA”, Baška Voda 06.-08.12.2023.

179

0

  E-5671 Prospekt BV KANCELARIJSKO-ARHIVSKO-E-PISARNICA 06.-08.12.2023 E-5671 Prijavnica Kanc-arhivsko-e-pisarnica BV_06.-08.12.2023 Stručni Seminar E-5671 ”KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OSNOVA SREĐENOSTI REGISTRATURNE I ARHIVSKE GRAĐE, E-PISARNICA”, koji će se održati u terminu od 06. – 08. 12. 2023. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.
Vidi više
E-5670 ”KAKO POSTIĆI INFORMACIONU SIGURNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU”, Baška Voda 15.-17.11.2023.

138

0

  E-5670 Prospekt BV 15.-17.11.2023. INFORMACIONA SIGURNOST-POSLOVNO OKRUZENJE E-5670 Prijavnica Informaciona sigurnost BV 15.-17.11.2023.   Stručni Seminar E-5670 ”KAKO POSTIĆI INFORMACIONU SIGURNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU”, koji će se održati u terminu od 15. – 17. 11. 2023. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.
Vidi više
E-5669 ”ORGANIZACIJSKI I INDIVIDUALNI ALATI ZA PREVENCIJU STRESA I POSTIZANJE BOLJEG RADNOG UČINKA”, Baška Voda 15.-17.11.2023.

125

0

  E-5669 Prospekt BV 15.-17.11.2023. ALATI-PREVENCIJA STRESA-RADNI UCINAK E-5669 Prijavnica Alati-Prevencija stresa-ucinak BV_15.-17.11.2023.   Stručni Seminar E-5669 ”ORGANIZACIJSKI I INDIVIDUALNI ALATI ZA PREVENCIJU STRESA I POSTIZANJE BOLJEG RADNOG UČINKA”, koji će se održati u terminu od 15. – 17. 11. 2023. u Baškoj Vodi, Grand Hotel Slavia.
Vidi više

Showing 1-4 of total 4 courses