Kravice-620x330
SVJETSKI DAN VODA

Svjetski dan voda ove se godine obilježava pod motom „Voda i održivi razvoj“.
Inicijativa obilježavanja Svjetskog dana voda ( World Water Day, WWD), pokrenuta je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED), održanoj u Rio de Jeneiru u decembru 1992. godine. Pažnja javnosti Rezolucijom Generalne skupštine UN-a od 22. februara 1993. godine. Dan voda se zvanično obilježava 22. marta svake godine, i kao takav zahtijeva pažnju javnosti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Obilježavanje Svjetskog dana voda jedan je od načina kako na globalnom nivou, u duhu održivog razvoja, podići svijest o važnosti upravljanja vodom za sadašnje, ali i buduće generacije te apelirati na pomoć velikom dijelu svjetske populacije kojima je, nažalost, iz mnogih razloga zdravstveno-ispravna voda nedostupna.

Obilježavanjem ovog dana UN želi podsjetiti na važnost zaštite vode i nedostatak vode za piće u mnogim zemljama svijeta, jer oko milijardu ljudi u svijetu nema pristup sigurnoj pitkoj vodi.

Svake godine druga agencija UN-a koja ima veze sa pitanjem voda učestvuje kao koordinator proslave za cijeli svijet.

UN-ov Odjel za ekonomiju i cosijalna pitanja (UN DESA) koji je koordinirao proslavu Svjetskog dana voda 2005 godine, proglasio je i početak drugog UN-ovog međunarodnog desetljeća rada na zaštiti voda, koji se još naziva i Desetljeće vode za život 2005 – 2015. Proslavu naredne godine, 2006. koordinirao je UNESCO sa glavnom temom: voda i kultura, a 2007 godine Organizacija za hranu i agrikulturu (FAO), dok je tema bila – suočavanje s nedostatkom vode.

Svjetski dan voda se u Bosni i Hercegovini obilježava brojnim aktivnostima. Posebno je to naglašeno u općinama sliva rijeke Une, nerijetko titulirane kao najljepše rijeke u BiH. To područje obuhvata 22 općine iz BiH i Hrvatske, u kojima je proteklih godina realiziran veliki broj projekata u rješavanju vodosnabdijevanja i upravljanja vodama i okolinom.

Okolis
Javni konkurs za dodjelu sredstava iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 09.3.2016. godine (“Službene novine FBiH“, broj: 18/16 od 09.3.2016. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ od 09.3.2016. godine) „Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/1“.

 

Prijaviti se mogu: U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: organi i tijela federalne uprave, kantoni/županije, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva.

Rok za prijavu: Konkurs je objavljen 09.3.2016. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Predmet Javnog konkursa je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za programe/projekte, koji će se finansirati u okviru sljedećih programskih aktivnosti:

LOT 1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH („Službene novine FBiH“, br. 8/13)

LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH

LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša

LOT 4. Projekti u oblasti upravljanja otpadom

Više informacija možete naći na stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.