Kursevi

Trenutni kursevi u ponudi

BAŠKA VODA, 19.- 21.12.2018.- “UREDSKO POSLOVANJE I INFORMACIONA SIGURNOST”

181

0

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema. Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za […]
Learn Now
BEOGRAD, 12.- 14.12.2018.- “PRIMJENA EU STANDARDA U BORBI PROTIV KORUPCIJE”

148

0

Korupcija je društvena bolest. Dužnost državnih službenika, menadžera, rukovodilaca i zaposlenih je da rade transparentno i odgovorno prema građanima te tako spriječe bilo kakve naznake i povode za moguće sumnje u koruptivno ponašanje. Borba protiv korupcije može biti uspješna jedino ako podignemo nivo svijesti o njenoj društvenoj štetnosti kod svih zaposlenih što se najbolje postiže […]
Learn Now
VLAŠIĆ, 03.- 05.12.2018.- “EFEKTIVNA ORGANIZACIJA UREDSKOG POSLOVANJA”

101

0

Uredsko poslovanje osigurava uspješan i dokumentovan rad javnih organa i organizacija,  priprema i koordinira njihovim radom na izvršavanju njihovih osnovnih funkcija. Uredsko poslovanje nije samo sebi cilj, ono služi da se osnovni poslovi pravilno razumiju, planiraju, na vrijeme otpočnu i završe. U uredskom poslovanju sigurnost podataka podrazumijeva postojanje sigurnosnih procedura za prijem, rukovanje, pohranjivanje, arhiviranje, […]
Learn Now
VLAŠIĆ, 03.- 05.12.2018.- “KAKO POVEĆATI LIČNI UČINAK I UNAPRIJEDITI ZNANJA I VJEŠTINE U POSLOVANJU”

99

0

Dinamično poslovno okruženje od nas stalno zahtjeva sve više: vještine vođenja sebe i drugih, dobro upravljanje vremenom, postizanje visokih rezultata, dobro funkcioniranje u stresnim situacijama, odgovornost, uspješnost pojedinca i fleksibilnost u timu Svakodnevno sami sebi postavljamo još više ciljeve, želimo biti još bolji i uspješniji. Efikasna komunikacija je ključ uspjeha! Olakšava vam njegovanje dobrih poslovnih […]
Learn Now
SARAJEVO, 27.- 28.11.2018.- “RAZVOJ I UNAPREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK) I GODIŠNJE IZVJEŠTAVANJE“

86

0

Svrha usavršavanja je da rukovodioci, koordinatori, članovi tima za finansijsko upravljanje i kontrolu  unaprijede svoje vještine i znanja da bi bili u stanju razvijati i poboljšavati  sistem Finansijskog upravljanja i kontrole u svojoj organizaciji/ustanovi. Stručno usavršavanje će Vam dati odgovore na slijedeća pitanja: Kako planirati i provoditi aktivnosti neophodne za unapređenje i razvoj FUK-a i […]
Learn Now
SARAJEVO, 27.- 28.11.2018.- SAVREMENI OBLICI VOĐENJA PLATNOG PROMETA U PRAKSI “ELEKTRONSKO BANKARSTVO”

121

0

Obаvlјаnjе plаtnоg prоmеtа u Bosni i Hercegovini (definirani entitetskim zakonima i zakonom Brčko distrikta BiH), оdrеđuјu učеsnici i оrgаnizаciје оvlаštеnе zа оbаvlјаnjе pоslоvа plаtnоg prоmеtа, dеfiniraju vrstе rаčunа, nаčin i оblici plаćаnjа, izvršеnjе plаćаnjа i prinudnа nаplаtа sа rаčunа, pоstupаnjе, prаvа i оbаvеzе učеsnikа u plаtnоm prоmеtu. Elektronsko bankarstvo je pružanje bankarskih usluga fizičkim i […]
Learn Now

Showing 1-6 of total 9 courses