Kursevi

Trenutni kursevi u ponudi

DUBROVNIK, 14.- 16.11.2018.- “SISTEM UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA U JAVNOJ UPRAVI” ISO 27001:2013,

6

0

Uspostavljanje i razvoj sistema informacione sigurnosti u svim segmentima države Bosne i Hercegovine, predstavlja važnu pretpostavku za: stvaranje informacionog društva, uvjet je za uključivanje države u međunarodne integracione procese i način za opstanak države BiH u društvu razvijenih. Osnovni subjekti informacionog društva su državna uprava, privredni subjekti i stanovništvo, dok osnovu njegovog razvoja predstavlja povjerenje […]
Learn Now
BAŠKA VODA, 21.- 23.11.2018. “DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE TEMELJENO NA ZAHTJEVIMA ISO STANDARDA, SMJERNICA, INICIJATIVA I EU DIREKTIVA”

25

0

Društveno odgovorno poslovanje (CSR – Corporate Social Responsibility) je koncept u okviru koga organizacije integrišu u svoje poslovanje i interakciju sa svim zainteresiranim stranama, društvene i izazove vezane za prirodnu okolinu, na dobrovoljnoj osnovi. DOP, u suštini, predstavlja svijest o novom položaju i značaju koje organizacije imaju u savremenom, globalnom društvu i odgovornosti koja iz […]
Learn Now
BAŠKA VODA, 21.- 23.11.2018. “EU TRENDOVI INFORMACIONE SIGURNOSTI U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU”

25

0

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema. Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za […]
Learn Now
OPATIJA, 07.- 09.11.2018. “INFORMACIONA SIGURNOST POSLOVNE KOMUNIKACIJE – PRIMJENA EU STANDARDA I BH PROPISA”

44

0

  Podaci i informacije predstavljaju strateški kapital kako u državnom, javnom, tako i privatnom sektoru. Svi poslovni sistemi svakodnevno su izloženi pokušajima krađe i neovlaštenog otkrivanja podataka i informacija. Gubitak ili krađa podataka i informacija za svaki poslovni sistem predstavlja veliku poslovnu štetu kako u financijskom pogledu tako i gubitku ugleda i povjerenja kod poslovnih […]
Learn Now
BEOGRAD, 24.- 26.10.2018- “KAKO POSTIĆI USPJEŠNOST U RADU”

139

0

Dinamično poslovno okruženje od nas stalno zahtjeva sve više: vještine vođenja sebe i drugih, dobro upravljanje vremenom, postizanje visokih rezultata, očekuje se da dobro funkcioniramo u stresnim situacijama, budemo odgovorni, uspješni pojedinačno i fleksibilni u timu.Svakodnevno sami sebi postavljamo još više ciljeve, želimo biti još bolji i uspješniji. Efikasna komunikacija je ključ uspjeha! Olakšava vam […]
Learn Now
ISO 14001:2015 NOVA REVIZIJA STANDARDA

673

0

NOVA REVIZIJA ISO 14001:2015   15.09.2015. je objavljena revizija međunarodnog standarda za Sistem upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015. ISO 14001:2015 predstavlja treću reviziju standarda ISO 14001 i prvu cjelovitu reviziju standarda nakon prvog izdanja. Revizija standarda je usmjerena na razvoj održivog poslovanja uvođenjem koncepta „životnog ciklusa proizvoda i usluga“, povećanjem očekivanja zainteresiranih strana i drugim zahtjevima. Glavna novina koju […]
Learn Now

Showing 1-6 of total 6 courses