Personal_Management_Software PERSONALNI MENADŽMENT – VJEŠTINE LIČNE I PROFESIONALNE EFIKASNOSTI

Još jedna  u nizu uspješno organizovanih obuka u organizaciji Interquality d.o.o. Sarajevo održala se u  Beograd, HOTEL KASINA, u periodu od 27.– 29.04.2016.godine na temu “PERSONALNI MENADŽMENT” – Vještine lične i profesionalne efikasnosti.

Kroz interaktivni radu ugodnoj atmosferi uz visokostručne voditelje obrađene su aktuelne teme koje dotiču sve uposlenike koji žele
da unaprijede svoje lične i poslovne vještine sa ciljem povećanja radne uspješnosti i boljeg snalaženja u savremenom radnom okruženju.

 • Program seminara:
  ♦ Personalni menadžment – kako uticati na sebe?
  ♦ Savremeno radno okruženje: Zahtjevi poslovanja, radni zadaci i prilagođavanje promjenama;
  ♦ Unapređenje poslovne kulture i rada sa ljudima;
  ♦ Unapređenje komunikacijskih vještina;
  ♦ Motivacija i samomotivacija – energija uspjeha;
  ♦ Efikasno upravljanje vremenom;
  ♦ Konflikt menadžment;
  ♦ Efikasno upravljanje stresom.

Seminar je omogućio da svoju ulogu u poslovnoj atmosferi vidite na drugačiji način i da dobijete više samopouzdanja, kao i da profesionalno
napredujete Upravljanje sobom obuhvata vladanje sobom, organizaciju sebe i svoga života, konstituiranje svoga »ja«, pozornost prema sebi, razgovor sa sobom, spoznaju sebe, oblikovanje sebe, prijateljstvo sa sobom, brigu za sebe, organiziranje sebe, istinu i pravednost prema sebi, uređenje svog života, savladavanje svakidašnjice, izbalansiranost materijalne, tjelesne i duševne brige za sebe.

Administrator