Nudimo praktična i primjenjiva znanja

AKTUELNA PONUDA: savjetovanja, obuka, školovanja, seminara, radionica...

NEKE VAŽNE ČINJENICE O NAMA

0

Predavači

0

Obuke, školovanja, seminari, radionice

0

Učesnici

0

Zemlje

AKTUELNA PONUDA

savjetovanja, obuka, školovanja, seminara, radionica...

BAŠKA VODA, 19.- 21.12.2018.- “UREDSKO POSLOVANJE I INFORMACIONA SIGURNOST”

181

0

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema. Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za […]
Više...
BEOGRAD, 12.- 14.12.2018.- “PRIMJENA EU STANDARDA U BORBI PROTIV KORUPCIJE”

148

0

Korupcija je društvena bolest. Dužnost državnih službenika, menadžera, rukovodilaca i zaposlenih je da rade transparentno i odgovorno prema građanima te tako spriječe bilo kakve naznake i povode za moguće sumnje u koruptivno ponašanje. Borba protiv korupcije može biti uspješna jedino ako podignemo nivo svijesti o njenoj društvenoj štetnosti kod svih zaposlenih što se najbolje postiže […]
Više...
VLAŠIĆ, 03.- 05.12.2018.- “EFEKTIVNA ORGANIZACIJA UREDSKOG POSLOVANJA”

101

0

Uredsko poslovanje osigurava uspješan i dokumentovan rad javnih organa i organizacija,  priprema i koordinira njihovim radom na izvršavanju njihovih osnovnih funkcija. Uredsko poslovanje nije samo sebi cilj, ono služi da se osnovni poslovi pravilno razumiju, planiraju, na vrijeme otpočnu i završe. U uredskom poslovanju sigurnost podataka podrazumijeva postojanje sigurnosnih procedura za prijem, rukovanje, pohranjivanje, arhiviranje, […]
Više...
VLAŠIĆ, 03.- 05.12.2018.- “KAKO POVEĆATI LIČNI UČINAK I UNAPRIJEDITI ZNANJA I VJEŠTINE U POSLOVANJU”

99

0

Dinamično poslovno okruženje od nas stalno zahtjeva sve više: vještine vođenja sebe i drugih, dobro upravljanje vremenom, postizanje visokih rezultata, dobro funkcioniranje u stresnim situacijama, odgovornost, uspješnost pojedinca i fleksibilnost u timu Svakodnevno sami sebi postavljamo još više ciljeve, želimo biti još bolji i uspješniji. Efikasna komunikacija je ključ uspjeha! Olakšava vam njegovanje dobrih poslovnih […]
Više...
SARAJEVO, 27.- 28.11.2018.- “RAZVOJ I UNAPREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK) I GODIŠNJE IZVJEŠTAVANJE“

86

0

Svrha usavršavanja je da rukovodioci, koordinatori, članovi tima za finansijsko upravljanje i kontrolu  unaprijede svoje vještine i znanja da bi bili u stanju razvijati i poboljšavati  sistem Finansijskog upravljanja i kontrole u svojoj organizaciji/ustanovi. Stručno usavršavanje će Vam dati odgovore na slijedeća pitanja: Kako planirati i provoditi aktivnosti neophodne za unapređenje i razvoj FUK-a i […]
Više...
SARAJEVO, 27.- 28.11.2018.- SAVREMENI OBLICI VOĐENJA PLATNOG PROMETA U PRAKSI “ELEKTRONSKO BANKARSTVO”

121

0

Obаvlјаnjе plаtnоg prоmеtа u Bosni i Hercegovini (definirani entitetskim zakonima i zakonom Brčko distrikta BiH), оdrеđuјu učеsnici i оrgаnizаciје оvlаštеnе zа оbаvlјаnjе pоslоvа plаtnоg prоmеtа, dеfiniraju vrstе rаčunа, nаčin i оblici plаćаnjа, izvršеnjе plаćаnjа i prinudnа nаplаtа sа rаčunа, pоstupаnjе, prаvа i оbаvеzе učеsnikа u plаtnоm prоmеtu. Elektronsko bankarstvo je pružanje bankarskih usluga fizičkim i […]
Više...
BAŠKA VODA, 21.- 23.11.2018. “DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE TEMELJENO NA ZAHTJEVIMA ISO STANDARDA, SMJERNICA, INICIJATIVA I EU DIREKTIVA”

174

0

Društveno odgovorno poslovanje (CSR – Corporate Social Responsibility) je koncept u okviru koga organizacije integrišu u svoje poslovanje i interakciju sa svim zainteresiranim stranama, društvene i izazove vezane za prirodnu okolinu, na dobrovoljnoj osnovi. DOP, u suštini, predstavlja svijest o novom položaju i značaju koje organizacije imaju u savremenom, globalnom društvu i odgovornosti koja iz […]
Više...
BAŠKA VODA, 21.- 23.11.2018. “EU TRENDOVI INFORMACIONE SIGURNOSTI U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU”

240

0

Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja. Zadaci informacionog sistema su: prikupljanje, razvrstavanje, obrada, čuvanje, oblikovanje i raspoređivanje podataka prema svim dijelovima poslovnog sistema. Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za […]
Više...
ISO 14001:2015 NOVA REVIZIJA STANDARDA

725

0

NOVA REVIZIJA ISO 14001:2015   15.09.2015. je objavljena revizija međunarodnog standarda za Sistem upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015. ISO 14001:2015 predstavlja treću reviziju standarda ISO 14001 i prvu cjelovitu reviziju standarda nakon prvog izdanja. Revizija standarda je usmjerena na razvoj održivog poslovanja uvođenjem koncepta „životnog ciklusa proizvoda i usluga“, povećanjem očekivanja zainteresiranih strana i drugim zahtjevima. Glavna novina koju […]
Više...

Zašto odabrati nas?

Naša misija je pomoći našim klijentima da naprave pozitivna, trajna i značajna poboljšanja njihovih performansi, razvijati, poticati te zadržati izuzetne ljude, iz čega je vidljivo kako se važnost pridaje ne samo stalnim promjenama, odnosno poboljšanjima, već i ljudima.

Pozivamo Vas da učite sa nama
Preko 5000 zadovoljnih klijenata
Preko 420 održanih edukacija
Eminentni predavači
Savremene metode nastave
Kontinuirano praćenje svjetskih trendova
Fleksibilnost poslovanja

posljednje novosti

Novosti

EKO KALENDAR
EKOLOŠKI KALENDAR ZNAČAJNI DATUMI ZA EKOLOGIJU I ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA   • 02. februar Međunarodni dan zaštite močvarnih područja • 14. februar Svjetski dan očuvanja energije • 03. mart „Dan Sunca“ • 05. mart Svjetski dan energetske efikasnosti • 20. mart Međunarodni dan rijeka • 21. mart Svjetski dan šuma • 22. mart Svjetski dan voda […]
Više...
DAN PLANETE ZEMLJE
Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje (eng. Earth Day) obilježava se 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. Namjera je da ljude širom svijeta podsjeti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive, kao i da se stanovništvu ukaže na probleme ekosistema, na zagađenje naseljenih mjesta i na to kako poboljšati kvalitet […]
Više...
SVJETSKI DAN VODA
Svjetski dan voda ove se godine obilježava pod motom „Voda i održivi razvoj“. Inicijativa obilježavanja Svjetskog dana voda ( World Water Day, WWD), pokrenuta je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED), održanoj u Rio de Jeneiru u decembru 1992. godine. Pažnja javnosti Rezolucijom Generalne skupštine UN-a od 22. februara 1993. godine. Dan voda […]
Više...